MANLY, s.r.o.

Sídlo: Vodárenská 2011/38, 058 01, Poprad, Slovenská republika

IČO: 36 457 779

DIČ: 2021424119

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 11380/P

IBAN: SK95 0200 0000 0040 0137 6956

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Po-Pia: 10:00h - 18:00h

Email: skdogface@gmail.com

Mobil: +421 951 604 033

WhatsApp: +421 951 604 033

Facebook: Dog Face SK/CZ

Instagram: Dog Face SK/CZ